ญี่ปุ่นห่วง “พี่จีนซื้อแหลก” จนเกาะฮอกไกโดอาจกลายเป็น “มณฑลฮอกไกโด”

        กลุ่มทุนจีนกว้านซื้อพื้นที่ป่าบนเกาะฮอกไกโดอย่างกว้างขวางกว่า 4,800 ไร่ จนชาวญี่ปุ่นกังวลว่าเกาะแห่งนี้อาจกลายเป็นเหมือน “มณฑล” หนึ่งของจีนในที่สุด
       
       กระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงของญี่ปุ่น เปิดเผยรายว่า เมื่อปีที่แล้ว ญี่ปุ่นมีพื้นที่ป่าไม้กว่า 1262 ไร่ถูกกลุ่มทุนต่างชาติซื้อไป เพิ่มขึ้นถึง 3 เท่าตัวจากปีก่อนหน้า และหากนับรวมการซื้อพื้นที่ป่าของกลุ่มทุนต่างชาติที่จดทะเบียนในประเทศญี่ปุ่นด้วย ปีที่แล้วเพียงปีเดียวมีป่าไม้ถูกกว้านซื้อไปมากกว่า 4,856 ไร่ หรือเทียบเท่ากับพื้นที่ 15 เท่าของสวนสนุกโตเกียวดิสนีย์แลนด์

        พื้นที่ป่าไม้ที่ถูกกว้านซื้อมากที่สุด คือ เกาะฮอกไกโด โดยกลุ่มทุนต่างชาติที่เข้ามาซื้อที่ดินนั้น 81% คือกลุ่มทุนชาวจีน ( รวมฮ่องกง และไต้หวัน) ที่ไม่เพียงซื้อที่ดินเท่านั้น แต่ยังซื้อกิจการโรงแรมและอสังหาริมทรัพย์ในประเทศญี่ปุ่นอย่างมากมาย
       
       นักการเมืองท้องถิ่นของฮอกไกโด ระบุว่า กฎหมายของญี่ปุ่นแทบไม่ได้ปกป้องผืนแผ่นดินจากการรุกคืบครอบครองของกลุ่มทุนต่างชาติเลย เพราะนักลงทุนส่วนใหญ่ใช้ชาวญี่ปุ่นเป็น “นอมินี” แต่ความจริงแล้วเป็นทุนจากจีน รัฐบาลท้องถิ่นจึงยากที่จะยับยั้งได้ โดยในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาพื้นที่ป่าบนเกาะฮอกไกโดถูกทุนต่างชาติซื้อไปหลายพันไร่ โดยนอกจากกลุ่มทุนจีนซึ่งมากที่สุดแล้ว ก็มีบริษัทจากนิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย อังกฤษ และสิงคโปร์
       
       ผู้นำท้องถิ่นของเกาะฮอกไกโดเตือนว่า ฮอกไกโดเป็นพื้นที่เกษตรกรรมใหญ่ที่ผลิตอาหาร และแหล่งน้ำสะอาดให้กับชาวญี่ปุ่น และหากที่ดินถูกกว้านซื้อไปเช่นนี้ ความมั่นคงด้านอาหารของญี่ปุ่นก็เสี่ยงจะล่มสลาย โดยหากเกิดภาวะขาดแคลนอาหารขึ้น ผลผลิตต่างๆอาจถูกส่งไปยังประเทศจีนมากกว่าใช้บริโภคในญี่ปุ่นเอง จนสื่อมวลชนญี่ปุ่นระบุว่า เกาะไกโดอาจกลายเป็นเหมือน “มณฑลฮอกไกโด” ของจีนได้.

ข่าวจาก : MGR Online
http://www.manager.co.th/Japan/ViewNews.aspx?NewsID=9600000057329

แก้ไขข้อความเมื่อ

ขอบคุณบทความ: Pantip